Persondatapolitik for Beder Dyreklinik ApS.

Beder Dyreklinik ApS ønsker at overholde reglerne i EU’s Databeskyttelsesforordning og de danske regler, der er udstedt i tilknytning hertil.

Vores overordnede politik for persondata er:

For at kunne udstede fakturaer, give prøvesvar og udsende remindere om vaccination eller andre behandlinger, der bør gentages inden for en fastsat dato, er det nødvendigt, at vi har følgende oplysninger om vores kunder:

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Beder Dyreklinik ApS. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Alle kunder har ret til indsigt i de persondata, vi har registreret om dem. Anmodning om indsigt kan rettes til følgende mailadresse: klinik@bederdyr.dk Vi sletter oplysninger, når de ikke længere har nogen relevans. Vi overholder gældende lovgivning, herunder bl.a. bestemmelserne om opbevaring af økonomiske data og recepter i 5 år.

Anmodning om sletning af persondata kan fremsendes på følgende mailadresse: klinik@bederdyr.dk

MEDARBEJDERE

VI TILBYDER

KONTAKT

VELKOMMEN

HESTE